Projektinstal  
Kdo smo
Zakloni┼í─Źa
Projektiranje
Projektna dokumentacija
CENE
Reference
Inštalacije
Naravna gradnja
Kontakt
ProjektInstal ProjektInstal ProjektInstal ProjektInstal ProjektInstal
PARTNERJI-IZVAJALCI
Partnerji-izvajalci
 
PARTNERJI-PROJEKTANTI
Partneri projektanti
 
 
HITER KONTAKT
Tina Lah d.i.g.
GSM: 041 946 385
projektinstal@gmail.com
Obiskovalec št.
218030
Danes smo:
14.6.2024, 1:32:19
     
 
  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA


Projektna dokumentacija je zbir dokumentov, ki ga investitor potrebuje za pridobitev dolo─Źene listine (npr.: gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja,..) oz. je osnova za izvedbo dolo─Źenih del.

  

IDEJNA ZASNOVA IN IDEJNI PROJEKT


Z IDEJNO ZASNOVO investitorju oz. naro─Źniku projekta ustvarimo podobo ┼żelenega objekta, ob enem pa je osnova za vloge za pridobitev soglasij za priklju─Źitev in projektnih pogojev. Z IDEJNIM PROJEKTOM (IDP) investitorju oz. naro─Źniku omogo─Źimo la┼żji izbor najprimernej┼íe variante ┼żelenega objekta.

  

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA PODJETJA (PGD)


Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je namenjen pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki je osnova za za─Źetek gradnje. Najva┼żnej┼íi del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja sta vodilna mapa in na─Źrt arhitekture. Zraven vodilne mape in na─Źrta arhitekture mora PGD vsebovati tudi tiste vrste na─Źrtov, ki so glede na vrsto gradnje in vrsto objekta potrebni oz. jih dolo─Źajo posebni predpisi. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje tudi posebne elaborate, ki so odvisni od vrste in zahtevnosti objekta.

Na─Źrti katere lahko vsebuje PGD so:
  • na─Źrti arhitekture,
  • na─Źrti krajinske arhitekture,
  • na─Źrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni na─Źrti,
  • na─Źrti elektri─Źnih in┼ítalacij in elektri─Źne opreme,
  • na─Źrti strojnih in┼ítalacij in strojne opreme,
  • na─Źrti telekomunikacij,
  • tehnolo┼íki na─Źrti,
  • na─Źrti izkopov in osnovne podgradnje,ÔÇŽ

Posebnost je projektna dokumentacija za gradnjo enostanovanjskih objektov, ki navadno vsebuje le vodilno mapo, na─Źrt arhitekture in izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

OPIS SESTAV DELOV PGD:

VODILNA MAPA ┼że od 600 ÔéČ

vodilna mapaVodilna mapa je najva┼żnej┼íi del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelana mora biti skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji, ki dolo─Źa vsebino projektne dokumentacije. V njej so podani vsi najpomembnej┼íi podatki o predvidenem objektu.Vodilna mapa obsega:


NA─îRT ARHITEKTURE

nacrt arhitektureNa─Źrt arhitekture je avtorsko delo odgovornega projektanta arhitekture. Vsebuje osnovne podatke o objektu. Dolo─Źa obliko in vsebino objekta ter postavitev le tega v prostor. Sestavljen je iz tekstualnega in grafi─Źnega dela. Tekstualni del zajema tehni─Źno poro─Źilo, grafi─Źni del pa na─Źrte iz katerih morajo biti razvidni vsi osnovni podatki s katerimi doka┼żemo skladnost s prostorskimi akti in drugimi predpisi.

Vsak na─Źrt arhitekture v fazi PGD mora vsebovati najmanj:


ELABORATI

elaboratiElaborati so obvezni sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo.

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja so potrebni naslednji elaborati:


VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV od 150 ÔéČ

upravni postopekVodenje upravnih postopkov zajema pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev, soglasij za priklju─Źitev in soglasij k projektu ter vodenje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vodenje upravnega postopka lahko investitor oz. naro─Źnik pooblasti projektanta ali postopek vodi sam. V kolikor investitor izda pooblastilo, lahko projektant v investitorjevem imenu opravi vse postopke za pridobitev potrebnih soglasij, zraven tega ga lahko zastopa v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja na pristojni upravni enoti.


Vodenje upravnega postopka zajema:


  

PROJEKT ZA IZVEDBO


Projekt za izvedbo(PZI) sestavljajo na─Źrti podrobnej┼íih tehni─Źnih re┼íitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne na─Źrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja(PGD) ter natan─Źen opis del, kar omogo─Źa izvedbo v skladu s projektom in z izpolnjevanjem predpisanih bistvenih zahtev.


NA─îRT ARHITEKTURE

Benedikt- apartmajska hisaNa─Źrt arhitekture PGD je v fazi projekta za izvedbo nadgrajen z natan─Źnej┼íimi opisi, detajli in shemami, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo objekta.
NA─îRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ ┼że od 650 ÔéČ

gradbene konstrukcijeNa─Źrt gradbenih konstrukcij (STATIKA) je eden najpomembnej┼íih na─Źrtov projektne dokumentacije. Pripravljamo na─Źrte gradbenih konstrukcij za masivne in monta┼żne objekte ter delavni┼íke na─Źrte za posamezne vrste konstrukcij (jeklene konstrukcije, lesene konstrukcije).Na─Źrt gradbenih konstrukcij vsebuje:


NA─îRT STROJNIH IN┼áTALACIJ IN OPREME ┼że od 450 ÔéČ

strojne instalacijeNa─Źrt strojnih in┼ítalacij in opreme je zelo pomemben del projektne dokumentacije. Pravilno na─Źrtovanje strojne opreme v objekt je zagotovilo za dobro delovanje objekta.

Komplet PZI strojnih inštalacij in opreme vsebuje:


NA─îRT ELEKTRO IN┼áTALACIJ IN OPREME ┼że od 450 ÔéČ

elektroinstalacijeNa─Źrti elektro in┼ítalacij so pomembni za delovanje objekta saj ve─Źina naprav v objektu potrebuje elektri─Źni tok za svoje delovanje. Dobro na─Źrtovanje elektro in┼ítalacij in opreme je pomembno s strani varnosti, kot s strani uporabnosti objekta. Pomembno je, da se v ─Źasu projektiranja upo┼íteva vse potrebe po energiji in ┼żelje investitorja.V osnovnem paketu so zajeti:


ELABORATI V PZI

Elaborati so obvezni sestavni del tudi projektne dokumentacije za izvedbo za dolo─Źeno vrsto objekta in posega.Obvezna sestavna dela projektne dokumentacije sta tudi:


POPISI S PREDIZMERAMI IN PROJEKTANTSKI PREDRA─îUNI ┼że od 400 ÔéČ

popisiPopisi del s predizmerami so nujni za korektno pripravo predra─Źunov, projektantski predra─Źuni pa nam predstavijo podrobnej┼íi pogled tudi v finan─Źno strukturo objekta.

Popisi del:


  

DRUGI NA─îRTI


Velikokrat so predmet projektne dokumentacije tudi drugi na─Źrti, odvisno od zahevnosti in namena predvidenega objekta.

  

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)


Projekt izvedenih del je namenjen pridobitvi uporabnega dovoljenja in je obvezni del projektne dokumentacije za vse vrste objektov za katere je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Izjema so enostanovanjske stavbe. V njem so vrisane vse spremembe, ki so nastale med gradnjo.

  

3D PREDSTAVITEV OBJEKTA


predstavitev 3D3D animacija je namenjena la┼żji predstavitvi objekta. Z njo se investitor lahko vizualno sprehodi po objektu in okoli objekta.

Ob naro─Źilu priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja vam 3D pripravimo GRATIS.

Za morebitno naro─Źilo 3D predstavitve objekta za ┼że sprojektiran objekt se obrnite na nas, da vam pripravimo ponudbo.

DODATNI IZVOD PROJEKTA od 150 ÔéČ

mapeProjektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja se za enostanovanjski objekt izda v treh izvodih. Za dodatne izvode se navadno pla─Źajo stro┼íki. Ki nastanejo s pripravo na tisk in tiskanjem. Odvisni so od obsega projekta.


 
     
 
KDO SMO | ZAKLONIŠ─îA | INŠTALACIJE | NARAVNA GRADNJA |KONTAKT
PROJEKTIRANJE | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | CENE | TIPSKI NA─îRTI | REFERENCE

Copyright ©2022 ProjektInstal
[www.ProjektInstal.si] | Vse pravice pridr┼żane.